Telefon: +90 543 886 4772     WhatsApp Telefon: +90 543 569 6147 

2020 Mart-Haziran Doçentlik Jürileri Belli oldu

2020 Mart ve Haziran döneminde başvuru yapan adayların JÜRİ atamaları bugün ÜAK tarafından ilan edilmiştir.

ÜAK tarafından yapılan duyuruya göre;

Doçentlik Jüri Bilgilerinin Açıklanması ve Jüri Üyelerine Belge Göndermesi Gereken Adaylara İlişkin Açıklama

Doçentlik Değerlendirme Jürileri, Doçentlik Komisyonu tarafından oluşturulduktan sonra;

 • Doçent Adayları jüri bilgilerine ait tüm bilgileri TC Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi
  ile https://dbs.yok.gov.tr adresinden Doçentlik Bilgi Sistemine (DBS) giriş yaparak Aday Bilgi Açıklama İşlemleri > Aday Bilgi Açıklama menüsünden öğrenebileceklerdir.
 • Jüri Üyeleri doçent adaylarına ait tüm bilgileri TC Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi
  ile https://dbs.yok.gov.tr adresinden Doçentlik Bilgi Sistemine (DBS) giriş yaparak Eser
  İnceleme İşlemleri > Eser Değerlendirme menüsünden öğrenebilecek ve aynı sistem üzerinden adaya ilişkin Doçentlik Eser İnceleme Raporunu eser inceleme süresi bitiş tarihine kadar düzenleyeceklerdir.

Doçent adaylarının eserlerinin incelenmesi ve Doçentlik Eser İnceleme Raporlarının düzenlenmesi işlemleri jüri üyeleri tarafından, Doçentlik Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca DBS üzerinden elektronik ortamda yürütülecektir. Adayın Başvuru Dosyasında belirttiği tüm bilgiler ile Beyannamesinde belirttiği akademik çalışmalarının her biri ilk olarak bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık bulunup bulunmadığı ve asgari başvuru şartlarının sağlanıp sağlanmadığı yönünden değerlendirilecek, hakkında bilimsel araştırma ve yayın etiği ihlali bulunmadığı ve asgari başvuru şartlarını sağladığı tespit edilen adayın akademik çalışmalarının niteliği ve bilim/sanat alanına katkısını esas almak suretiyle “başarılı” veya “başarısız” bulduğunu belirten ayrıntılı ve gerekçeli bir değerlendirme raporu hazırlanarak adaya ait Doçentlik Eser İnceleme Raporu eser inceleme süresi bitiş tarihine kadar DBS üzerinden düzenlenecektir. DBS üzerinden düzenlenmeyen raporlar geçerli sayılmayacaktır.

Doçent adayları ve jüri üyeleri doçentlik süreçlerinde gereken tüm bilgilere Doçentlik Bilgi Sistemi
üzerinden erişebilecek, ayrıca süreçte oluşan jüri üyelikleri, jüri bilgisi, değerlendirmeye esas alınan raporlar, başvuru sonucu vb. bilgilendirmeler de E-Posta/SMS yolu ile elektronik ortamda yapılacaktır. Doçentlik değerlendirme jürisine atanan üyelere, jüri üyeliği görevi ve doçentlik başvurusunda bulunan adaylara jüri bilgileri elektronik ortamda erişime açılır. Jüri üyeliği görevi ve jüri bilgileri erişime açıldığı tarihi izleyen beşinci gün ilgililere tebliğ edilmiş sayılır. Bu nedenle doçent adayları ve jüri üyelerinin iletişim bilgilerinin (E-Posta ve cep telefonu) sistemde mutlaka güncel olması gerekmektedir.

Doçent adayları ve jüri üyelerine elektronik ortamda yapılan bildirimler dışında, ayrıca posta yolu ile bildirim yapılmayacaktır.

Aşağıda belirtilenler dışındaki temel alanlardan başvuran adaylar jüri üyelerine herhangi bir belge göndermeyeceklerdir.

 • Filoloji,
 • Hukuk,
 • İlahiyat,
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,
 • Mimarlık Planlama ve Tasarım

Temel Alanlarından başvuran adaylar bilimsel değerlendirmeye esas olan eserlerini (“Kitap”, “Makale” ve “Bildiri”) jüri üyelerine göndereceklerdir.

 • Güzel Sanatlar Temel Alanından başvuran adaylar, tüm eserlerini jüri üyelerine göndereceklerdir.

Filoloji, Hukuk, İlahiyat, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Mimarlık Planlama ve Tasarım ve Güzel Sanatlar Temel Alanlarından başvuran adaylar, jüri bilgilerine ilişkin bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 gün içinde, ilgili belgelerini “Başvuru Dilekçesi” ekinde, tüm jüri üyelerine taahhütlü posta/kargo yoluyla gönderecek veya jüri üyesinin görevli olduğu akademik birime evrak girişi yaptırarak teslim edeceklerdir. Jüri üyelerine gönderilecek belgeler ÜAK’a başvuru sırasında beyan edilen belgeler ile aynı olacaktır. Adaylar belirtilen süre zarfında incelemeye esas dosyalarını gönderdiklerini belgelemekle yükümlüdür. Belirtilen süre zarfı içinde dosyaları jüri üyelerine göndermedikleri belirlenen adayların doçentlik başvuruları iptal edilecektir.

ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI

Kaynak

2020 Mart-Haziran Doçentlik Jürileri Belli oldu