Telefon: +90 543 886 4772     WhatsApp Telefon: +90 543 569 6147 

2019 EKİM DÖNEMİ DOÇENTLİK BAŞVURU KILAVUZU

ÜAK bugün itibariyle 2019 Ekim Dönemi Doçentlik Başvuru kılavuzunu yayımlamıştır.

Buna göre;

2547 Sayılı Kanunun 24. maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Doçentlik sürecinin
yürütülmesi Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca yapılmaktadır. Doçentliğe başvuran adaylar,
Kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar.

BAŞVURU TARİHLERİ
 2019 Ekim Dönemi Doçentlik başvuruları 15 Ekim 2019 günü başlayıp, 31 Ekim 2019 günü
mesai saati bitiminde (17.30) sona erecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI
 2547 Sayılı Kanunun 24. Maddesi gereğince doçentlik başvuruları için aşağıdaki şartlar aranır:
o Bir lisans diploması aldıktan sonra, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve
veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine
Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış
olmak,
o Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az elli
beş puan veya uluslararası geçerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir
yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak; doçentlik bilim alanının belli bir
yabancı dille ilgili olması halinde ise bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek,
o Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından her bir bilim
veya sanat disiplininin özellikleri dikkate alınarak belirlenecek yeterli sayı ve nitelikte
özgün bilimsel yayın ve çalışmalar yapmak.
 Üniversitelerarası Kurul kararı gereğince aynı dönemde iki ayrı bilim alanından doçentliğe
başvurulamaz.

Başvuru kılavuzunun tamamı için buraya tıklayınız.

2019 EKİM DÖNEMİ DOÇENTLİK BAŞVURU KILAVUZU

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir