Telefon: +90 543 886 4772     WhatsApp Telefon: +90 543 569 6147 

Doçentlik Başvurusu Başarılı Sonuçlanan Adayların Doçentlik Belgesi İşlemleri

Doçentlik Başvurusu Başarılı Sonuçlananların Doçentlik Belgesi İşlemleri ile ilgili ÜAK’ın güncel duyurusu aşağıdaki gibidir.

Eser İnceleme Sonucunda Başarılı olan adayların Doçentlik Belgesinin düzenlenebilmesi için, eser inceleme sonuçları Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden duyurulduktan sonra, adayların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına Doçentlik belgesi talebinde bulunmaları gerekmektedir.

Doçentlik belgesi talebinde düzenlenecek dilekçe örnekleri aşağıda yer almaktadır. Dilekçe ve varsa eklerinin, doçentlik belgesi almaya hak kazanılan tarih itibarıyla düzenlenmiş olması gerekmektedir. ​​

​​Doçentlik belgesi talep dilekçesi ve varsa ekleri Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına ulaşıp gerekli kontrol ve onaylama işlemleri yapıldıktan sonra, adaylar https://www.turkiye.gov.tr adresinden TC Kimlik No ve e-Devlet Şifresi ile giriş yaparak e-imzalı olarak düzenlenen Doçentlik Belgesini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı > Doçentlik Belgesi Sorgulama hizmeti ile e-devlet üzerinden kendileri edinebileceklerdir. E-devlet hizmeti üzerinden oluşturulan e-imzalı Doçentlik belgesi dışında, ÜAK tarafından ayrıca fiziki Doçentlik belgesi düzenlenmeyecek ve adaylara gönderilmeyecektir

​​Doçent Adaylarına duyurulur.

 

Doçentlik Belgesi Talebinde Düzenlenecek Dilekçe Örnekleri

Herhangi bir Yükseköğretim veya kamu kurum, kuruluşunda çalışanlar için;

Dilekçe Örneği 1  : tıklayınız 

Herhangi bir Yükseköğretim​ veya kamu kurum, kuruluşunda çalışmayanlar için;

Dilekçe Örneği 2 : tıklayınız​ 

Doçentlik Başvurusu Başarılı Sonuçlanan Adayların Doçentlik Belgesi İşlemleri