Online Kongre Bildirilerinin Doçentlik Puanlamasında Kullanılması

Pandemi döneminde bilimsel toplantıların yapılması bir süreliğine askıya alındıktan sonra Online/Sanal kongreler ile bilimsel toplantıların devamı sağlanmıştır. Online kongrelerde sunulan bildirilerin doçentlik başvurusunda puanlamaya dahil edilmesi ile ilgili olarak ÜAK Doçentlik 2020 Ekim dönemi başvuruları sık sorulan sorular belgesinde bir açıklama yapmıştır.

Güncel belgedeki hali Bu açıklamaya göre:

45. Soru: Pandemi döneminde fiziksel toplantılara getirilen kısıtlamalar nedeniyle yüz yüze yapılamayan sözlü bildiri sunumu yerine, elektronik ortamda yapılan(e-kongre, e-sempozyum, e-konser, e-sergi vb.) uluslararası/ulusal bilimsel faaliyetler, doçentlik başvurusunda aranan bildiri/sözlü bildiri şartını sağlar mı?

Cevap : Tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış ise elektronik ortamda yapılan (e-kongre, e-sempozyum, e-konser, e-sergi vb.) uluslararası/ulusal bilimsel faaliyetler başvuru şartlarını sağlayan eser olarak kullanılabilir.

Değerli doçent adaylarının bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.10.2020 tarihli eski belgedeki hali Bu açıklamaya göre:

45. Soru: Pandemi döneminde fiziksel toplantılara getirilen kısıtlamalar nedeniyle yüzyüze yapılamayan sözlü bildiri sunumu yerine elektronik ortamda yapılan (ekongre, e-sergi, e-konser, e-bildiri vb.) bilimsel faaliyetler, doçentlik başvurusunda aranan bildiri/sözlü bildiri şartını sağlar mı?

Cevap: Temel Alan Başvuru Şartlarında düzenlenmiş bildiri/sözlü bildiri ile ilgili mevcut şartlara ek olarak bildiri/sözlü bildiriyi içeren toplantı video kaydının tamamına ait web linki ile adayın puanlamak istediği sunuma ait zaman aralığını (saat/dakika/saniye) formatında Doçentlik Bilgi Sistemine (DBS) yüklemek kaydıyla elektronik ortamda yapılan bildiri/sözlü bildiriler doçentlik başvurularında puanlanabilecektir.

 

 

Değerli doçent adaylarının bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.

 

Online Kongre Bildirilerinin Doçentlik Puanlamasında Kullanılması