Telefon: +90 543 886 4772     WhatsApp Telefon: +90 543 569 6147 

2020 Mart Dönemi Doçentlik Başvurusuna İlişkin Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

2020 MART DÖNEMİ
SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

1. Soru: Başvuru sırasında tüm eserlerimi Doçentlik Bilgi Sistemine (DBS) yüklemek
zorunda mıyım?
Cevap: Evet

2. Soru: Başvurumu sonlandırmadan önce sistemde beyannamemi doldurabilir miyim ve
puan hesabı yaptırabilir miyim?
Cevap: Evet. Başvurunuzu sonlandırmadan önce beyannamenizi doldurabilir ve
puan hesabı yaptırabilirsiniz.

3. Soru: Tüm bilgilerimi DBS’ye girip “Başvuruyu Sonlandır” işlemini yaptıktan sonra,
bilgilerimde değişiklik yapabilir miyim?
Cevap: Hayır. Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden başvuru işlemi tamamlandıktan
sonra, sistem üzerinde hiçbir şekilde başvuru bilgi/belgelerinde ekleme, çıkarma
veya düzeltme işlemi yapılamayacaktır. Bu nedenle “Başvuruyu Sonlandır” işlemi
yapılmadan önce, sistem üzerinden girişleri yapılan tüm başvuru bilgi/belgelerinin
dikkatlice kontrol edilmesi ve doğruluğundan emin olduktan sonra sonlandırma
işleminin yapılması gerekmektedir.

4. Soru: Son başvuru tarihinden sonra bazı bilgi/belgelerimi yanlış girdiğimi fark ettim.
Ne yapmalıyım?
Cevap: Başvuru bilgilerinin DBS’ye eksiksiz ve doğru olarak girilmesi sorumluluğu
adaya aittir. Eğer aday isterse ilk 10 gün içinde başvurusunu DBS üzerinden geri
çekebilir. Aksi durumda adayın DBS üzerinden giriş yaptığı mevcut bilgiler ile
başvuru süreci devam edecektir.

5. Soru: Doçentlik başvurumu geri çekmek istiyorum. Ne yapmalıyım?
Cevap: Doçentlik başvurunuzu geri çekme işlemini DBS üzerinden elektronik
ortamda gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru geri çekme talebi, ilgili dönemin son
başvuru tarihinden sonraki 10 gün içinde yapılabilir. DBS üzerinden yapılmayan
başvuru geri çekme talepleri Başkanlığımız tarafından kabul edilmeyecektir.

6. Soru: Kimlik Bilgilerimde (Ad, Soyad…vb) değişiklik var ne yapmalıyım?
Cevap: Eğer üniversite personeli iseniz, bağlı bulunduğunuz üniversitenin Personel
Daire Başkanlığına başvurarak Mernis bilgilerinize ilişkin gerekli düzeltmenin
yapılmasını sağlamanız gerekmektedir. Üniversite personeli değilseniz
dbsdestek@yok.gov.tr adresine durumunuzu belirten e-mail göndermeniz
gerekmektedir.

7. Soru: Doçentlik sınavlarında kabul edilen yabancı dil sınavlarının geçerlilik süresi
nedir?
Cevap:
a)Yükseköğretim Kurulu ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
Başkanlığı tarafından yapılmış merkezi yabancı dil sınavlarında süre sınırı
aranmamaktadır,
b)Eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının geçerlilik süresi; varsa
belge üzerinde yazılı geçerlilik tarihine göre belirlenir, fakat her halükarda bu süre
sınav tarihinden itibaren beş yıl ile sınırlıdır, ayrıca Üniversitelerarası Kurulun
10.02.2016 tarihli toplantısında alınan karar gereğince, ETS TOEFL IBT doğrulama
merkezinden TOEFL dil belgeleriyle ilgili bilgilerin iki yıl sonra imha edilmesinden
dolayı belgelerin gerçek olup olmadıklarının doğrulanamaması nedeniyle TOEFL
Yabancı Dil Belgelerinin geçerlilik süresi iki yıldır.

8. Soru: Doçentlik başvurusunda “başvuru dönemi esas alınmak suretiyle en erken
izleyen üçüncü dönemde yeniden başvurabilir” durumunda olan adaylar kimlerdir?
Cevap: Önceki dönemlerde doçentlik başvurusu yapan adaylardan,
 Eser inceleme sonucunda Başarısız bulunan adaylar ile
 Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiası hakkında yapılan
inceleme neticesinde Etik İhlalde bulunduğuna karar verilen adaylar,
Başvuru dönemi esas alınmak suretiyle en erken izleyen üçüncü dönemde yeniden
başvuru yapabilir.

9. Soru: Asgari Başvuru Şartlarını Sağlamamıştır kararı gereğince önceki dönem
başvurum iptal edildi, bu dönem başvuru yapabilir miyim?
Cevap: Evet

10. Soru: Daha önce bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık gerekçesiyle başvurum
iptal edildi. Buna gerekçe teşkil eden eseri bildirmek zorunda mıyım?
Cevap: Evet. Aksi durum yeniden bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık
inceleme gerekçesidir.

11. Soru: Sağlık Bilimleri Temel Alanında bulunan “1. Uluslararası Makale” maddesinin
genel şartında yer alan “Bu maddenin a bendi kapsamında en az bir makalede başlıca
yazar olmak kaydıyla en az 40 puan alınmalıdır.” başvuru şartının puan hesaplaması
nasıldır?
Cevap: “1. Uluslararası Makale” maddesinin genel şartında “Bu maddenin 1a bendi
kapsamında en az bir makalede başlıca yazar olmak kaydıyla, 1a veya 1b veya 1c
bentleri kapsamında en az 40 puan alınmalıdır.” şeklinde puan hesaplanmaktadır.

12. Soru: Makalemde danışmanı olmadığım isim(ler) de yer alırsa, başlıca yazar şartını
sağlar mıyım?
Cevap: Başlıca Yazar tanımı her temel alanda farklı olduğu için, başvuru yaptığınız
Temel Alanın şartlarına bakmanız gerekmektedir.

13. Soru: “Ulusal Hakemli Dergi” listesini nereden bulabilirim?
Cevap: Söz konusu liste http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizinde-dizinlenendergi-listesi/ adresinden bulunabilir.
14. Soru: Dergipark da bulunan dergiler “Ulusal Hakemli Dergi” kapsamında mıdır?
Cevap: http://dergipark.gov.tr/ adresinde bulunan dergilerin bir kısmı ulusal
hakemli dergi kapsamında, bir kısmı ise kapsam dışıdır. Hangi derginin ulusal
hakemli dergi kapsamında olduğu bilgisi http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/trdizinde-dizinlenen-dergi-listesi/ adresinden bulunabilir.

15. Soru: ULAKBİM’de taranan ve Türk Üniversiteleri bünyesinde basılan dergiler “Ulusal
Hakemli Dergi” kapsamında yer alır mı?
Cevap: Evet. Söz konusu dergiler ulusal hakemli dergi kapsamındadır.

16. Soru: Her çalışma tek bir bölümde mi puanlandırılır?
Cevap: Evet. Her çalışma, sadece bir bölümde yazılarak puanlandırılır. Ancak birden
fazla bölümde puanlandırılması mümkün olan çalışmaların hangi bölümde
puanlanacağı, başvuru esnasında aday tarafından belirlenir ve başvuru sonlandırma
işleminden sonra da değişiklik talebi kabul edilmez.

17. Soru: Aynı yayını birden fazla bölümde puanlayabilir miyim?
Cevap: Hayır. Ancak yayına yapılmış atıflar, ayrıca “Atıf” bölümünde puanlandırılır.

18. Soru: Atıflarla ilgili puan hesaplama nasıl yapılır?
Cevap: Her yayın, kendisine atıf yapılan bir eserde kaç defa atıf yapıldığına
bakılmaksızın bir defa atıf puanı alır. Farklı bir eserde yapılan atıf için de ayrıca atıf
puanı alınır.
Adayın Yayını Atıf Yapılan Yayın
Kitap, Makale, Bildiri a)SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde; Uluslararası
yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer
almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın
atıf yapılan her eseri için 3 puan
Kitap, Makale, Bildiri b) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki endeksler tarafından taranan
dergilerde; Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda bölüm yazarı
olarak yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin
içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için 2 puan
Kitap, Makale, Bildiri c) Ulusal hakemli dergilerde; Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda
yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin
içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için 1 puan

19. Soru: Doktora unvanının alınmasından önce yayımlanan ancak lisansüstü tezlerden
üretilmiş olmayan bir SCI/SSCI yayını hangi başlık altında ve kaç puan üzerinden
değerlendirilecektir? Bu yayına yapılan atıflardan puan alınabilir mi?
Cevap: Lisansüstü tezden üretilmemiş ancak doktora derecesinden önce
yayınlanmış bir çalışma, en az 90 puana dahil edilmemek üzere hangi kategorideyse
o kısımda değerlendirilmelidir ve atıflarından da faydalanılabilir.

20. Soru: Doktora unvanının alınmasından önce yayımlanan bir makaleye, doktora
unvanının alınması sonrası yapılan atıflarından alınan puanlar dahil edilebilir mi?
Cevap: Yapılan atıf doktora derecesini aldıktan sonra ise değerlendirmeye
alınmalıdır.

21. Soru: Atıf puanı yazar sayısına bölünecek mi? Eğer bölünüyor ise makale puanı gibi mi
hesaplanacak?
Cevap: Atıf puanı yazar sayısına bölünmemektedir.

22. Soru: SCI ve SCI-E dergilerde yayımlanmış editöre mektup ve olgu sunumu niteliğinde
yayınlarım bulunmaktadır. Ayrıca bu yayınlarım adımın yer almadığı uluslararası ve
ulusal dergilerde yayımlanan yayınlar tarafından atıf almıştır. Bu yayınlarımı Atıflar
bölümü a) maddesi kapsamında puanlayabilir miyim?
Cevap: Eserinize atıf yapan dergi SCI, SSCI ve SCI-E de taranıyor ise Evet.

23. Soru: Bilimsel toplantılarda sunulan bildirilerden daha sonra makale olarak
yayımlanan çalışmalar puanlama sistemine nasıl dahil edilecek?
Cevap: Her çalışma, sadece bir bölümde yazılarak puanlandırılır. Ancak birden fazla
bölümde puanlandırılması mümkün olan çalışmaların hangi bölümde puanlanacağı,
başvuru esnasında aday tarafından belirlenir ve başvuru sonlandırma işleminden
sonra da değişiklik talebi kabul edilmez.

24. Soru: Kitap yazarlığı kategorisinden alınan puanlar yazar sayısına bölünüyor mu?
Bölünüyor ise makale puanı gibi mi hesaplanacak?
Cevap: Puan hesaplama her temel alanda farklı olduğu için, başvuru yaptığınız
Temel Alanın şartlarına bakmanız gerekmektedir.

25. Soru: Sözlü Bildirileri doçent adayının kendisinin mi sunmuş olması gerekiyor?
Çalışmada yer alan başka birinin sunumu yapması halinde puan alabilir miyim?
Cevap: Sözlü bildirilerin sunulması esas olup yazarlardan herhangi birisinin sunması
yeterlidir ve sözlü bildiriye ait katılım belgesi, yazarlardan herhangi birine ait
olabilir.

26. Soru: Poster Bildiriler puanlama dışında mı bırakılmıştır?
Cevap: Evet.

27. Soru: BAP Projeleri puanlamaya dahil midir?
Cevap: Hayır

28. Soru: Üniversite bünyesinde bulunmayan doçent adaylarının ders verme
yükümlülüğü bulundukları kurumda herhangi bir faaliyete karşılık gelecek mi?
Cevap: Hayır.

29. Soru: Üniversite dışında çalışan adayların, herhangi bir devlet ya da vakıf
üniversitesinde görevlendirme ile önlisans ya da lisans dersine girmeleri halinde ders
verme şartı sağlanmış olur mu?
Cevap: Eğitim-Öğretim Faaliyeti bölümünde belirtilen şartlara uygun olmak kaydıyla
Evet.

30. Soru: Ders verme kriterinin Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerdeki karşılığı nedir?
Uzman ya da başasistan olarak görev yapmış olmak bu kriteri karşılar mı?
Cevap: Hayır.

31. Soru: Bir dergiye makale gönderirken o dergi henüz ilgili indexde taranmıyorsa ancak
sonradan dergi bu indexte taranırsa önceki sayıları bu indexten sayılacak mı?
Cevap: Makalenin basıldığı tarihte dergi hangi index(ler)de taranıyorsa o geçerlidir.

32. Soru: TÜBİTAK ARDEB 1001 programı kapsamında gerçekleştirilen projelerde
araştırmacı olan bir aday “Projeler” başlığı altında puan alabilir mi?
Cevap: Bilimsel araştırma projelerinde görev alan adaylar 4 puan alabilir.

33. Soru: Sözlü bildiri puanı toplam yazar sayısına bölünüyor mu? Yoksa her yazar aynı
puanı alıyor mu?
Cevap: Sözlü bildiri puanı toplam yazar sayısına eşit olarak bölünmektedir.

34. Soru: Kitap bölüm yazarlığına çeviriler de dahil mi?

Cevap: Kitap çevirisi dahil değildir.

35. Soru: Ders Belgesini nereden onaylatmam gerekir?
Cevap: Ders Belgesi, Fakülte Dekanlığı, Yüksekokul Müdürlüğü, Enstitü Müdürlüğü
veya Hastane Yöneticiliği tarafından onaylatılabilir.

36. Soru: Katılım belgemi DBS’ye yüklemek zorunda mıyım?
Cevap: 15 Aralık 2016 ve sonrası tarihlerde yapılan konferanslara ait olan katılım
belgelerini sisteme yüklemek zorunludur. 15 Aralık 2016 öncesi tarihlerde yapılan
konferanslara ait olan katılım belgelerini sisteme yüklemek zorunlu değildir.

37. Soru: Makale için DOI numarası almış olmak yeterli mi?
Cevap: Hayır. Yayımlanmış Makale için DOI numarası almış olmak yeterli olmayıp,
makale matbu veya elektronik olarak basılmış (cilt, sayı ve sayfa numarası alınmış)
olmalıdır.

38. Soru: Hangi adaylar eser değerlendirme sonucunda başarılı sayılır?
Cevap: Değerlendirmeye esas alınan jüri raporları tamamlandığında, beş üyeden
oluşan jürilerde en az üç üyenin, üç üyeden oluşan jürilerde ise en az iki üyenin,
eser ve diğer faaliyetlerden adayı başarılı bulması halinde aday başarılı sayılır.

39. Soru: Hangi adaylara, hangi tarih itibariyle “Doçentlik Unvanı” verilir?
Cevap: Bilimsel/sanatsal yayın ve akademik çalışmalarının değerlendirilmesi
sonucunda başarılı olan adaya, Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu kararı ile
karar tarihinden itibaren ilgili bilim/sanat alanında “Doçentlik Unvanı” verilir ve
“Doçentlik Belgesi” düzenlenir.

40. Soru: Doçentlik başvurusunda, aday hakkında 7085 Sayılı Kanunun 4. maddesi
kapsamında işlem tesis edilmediğine dair belge istenecek mi?
Cevap: Hayır.

41. Soru: Mavi Kart sahibi olan adayların, T.C. Kimlik numarasıyla başvurması halinde
Doçentlik Başvuru Şartları nasıl uygulanır/değerlendirilir?Cevap: T.C. Kimlik numarasıyla başvuran, Mavi Kart sahibi adayların, Türk
vatandaşlarına uygulanan Doçentlik Başvuru Şartlarını taşıması gerekir.

42. Soru: Doktora, Sanatta Yeterlik Denklik öğrenim bilgilerimi nereden kontrol
edebilirim?
Cevap: Doktora, Sanatta Yeterlik Denklik öğrenim bilgileri, Doçentlik Bilgi
Sistemi(DBS) üzerinden ÜAK Denklik Veritabanından sorgulanarak kontrol
edilebilecektir.
Bu nedenle Doçentlik başvurusu yapacak adaylar, Doktora, Sanatta Yeterlik Denklik
bilgilerini, Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden Başvuru İşlemleri > Başvuru
menüsünde “Öğrenim Bilgisi” bölümünden kontrol edecekler, eğer bilgilerine
ulaşamazlarsa ilgili bilgi/belgeyi başvuru sırasında sisteme kendileri yükleyecekler
ve Üniversitelerarası Kurula göndereceklerdir.

43. Soru: Danışmanlığımda devam eden lisansüstü tez bulunmaktadır, bilgileri sisteme
nasıl yükleyebilirim?
Cevap: Devam eden ve Tez Merkezine girmeyen (başvuru dönemi içerisinde girmesi
mümkün olmayan) yönetilen tezler, Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden
“Yönetilen Tezler” bölümünde “Manuel Yönetilen Tez Ekleme” ekranından
eklenebilmektedir.

44. Hangi dergiler Doçentlik Başvuru Şartlarında( Beyannamede) kullanılamaz?
Cevap: Yükseköğretim Kurulu’nun 07.03.2019 tarihli Genel Kurulunda alınan karar
gereği, 07.03.2019 sonrası yayımlanmış makaleler için geçerli olmak üzere;
Makale kabulünden sonra yayımlanması için yazardan ücret veya ek ücret talep
eden dergiler (Yağmacı/Şaibeli Dergiler), bu ilişkinin bir çıkar çatışması içermesi
nedeniyle doçentlik başvuru şartlarında (beyannamede) kullanılamaz. Ancak
özgeçmiş ve eserler listesine eklenmelidir.
Bu bağlamda aşağıdaki dergiler doçentlik başvuru şartlarında (beyannamede)
kullanılabilir:
 Makale başvurusu sırasında -kabul/red şartına bağlı olmaksızın- ücret alan
dergiler,
 Abonelik usulü ile çalıştığı halde ilgili makaleyi açık erişimli yapmak için ücret
talep eden dergiler,
 Makale basımı sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmeyen
dergiler
Başvuruda beyan edilen makalenin yayımlandığı dergi, şeklen yukarıda belirtilen
“beyannamede kullanılamaz dergiler” nitelemesine uymakla birlikte, ilgili derginin
bu kapsamda değerlendirilmemesi gerektiğini iddia eden adaylar gerekçesini
belirterek ilgili makaleyi beyan edebilir.

 

Kaynak ÜAK

 

[pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fwww.akademikdestek.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2F2020M_S%C4%B1kcaSorulanSorularveCevaplar%C4%B1_10032020.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

2020 Mart Dönemi Doçentlik Başvurusuna İlişkin Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları