pandemi

Doçentlik Sözlü Sınavları

ÜAK, pandemi sebebiyle ertelenen doçentlik sözlü sınavlarının 15 Haziran 2020 tarihinden sonra yeniden yapılabileceğine karar vermiştir. Bu karar üniversitelere bildirilmiştir. Bildiğiniz gibi doçentlik sözlü sınavları üniversitelerin ve adayların tercihlerine göre yapılmakta.