Diğer Hizmetlerimiz

 1. İlgili mercilerden izin almak kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında Eğitim sektöründe faaliyette bulunmak üzere, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Türkçe ve Yabancı Diller üzerine genel mesleki ve teknik özel eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak. Teknik konularda özel gündüzlü ve yatılı anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, yüksekokul ve hazırlık sınıfları açmak, açılmış okulların işletilmesini deruhte etmek, kurs tertiplemek, bir üst sınıfa hazırlık dershaneleri, özel öğrenci yurtlan, pansiyonlar. laboratuvarlar, atölyeler, kız ve erkek meslek okulları ve yabancı dil öğretimi yapan okullar açmak, işletmek.
 2. İlgili mercilerden izin almak kaydı ile Özel okul, yurt, özel dershane, spor sergi ve her türlü eğitim faaliyetinde bulunmak.
 3. Eğitim sektöründe faaliyette bulunmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uygun, Türkçe ve Yabancı diller üzerine genel mesleki ve teknik eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak.
 4. Konulan ile ilgili ulusal ve uluslararası Ar-Ge Araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak. Eğitim Araştırmaları ve çevreyi düzenleyici, koruyucu, geliştirici ve eğitici faaliyetler konusunda eğitimler vermek, organizasyonlar düzenlemek.
 5. Konuları ile ilgili müzik kursları, bilgisayar kursları bu ve buna benzer eğitim alanında kurslar düzenlemek.
 6. Bireylerin, özellikle Erken Çocukluk ve Okul Öncesi çocukların. zihinsel, ruhsal, duygusal, bedensel, sosyal, sanatsal ve kültürel gelişimlerine yönelik özel ürün ve hizmetler sunmak, zihinsel-düşünce bilimini araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, gerektiğinde yurt içinde ve yurt dışında benzer alanlarda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurmak, bayilikler almak veya vermek, işletme hakkı almak veya vermek.
 7. Bireylerin, özellikle Erken Çocukluk ve okul öncesi çocukların bilgi, kültür, sanat ve mesleki yönden gelişmesi ve yetişmesi için özel teşebbüs olarak Çocuk Yuvası, Anaokulu ve Kreşler, Erken Çocukluk Okulları, Okul Öncesi Eğitim ve Öğretim, Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri, İlkokul, Orta Okul, İlköğretim Okulları. Lise, Orta Öğretim Kurumlan, her türlü kurslar ve dershaneler, sanat merkezleri, haberleşme ile ilgi öğretim yapan müesseseler, enstitüler açmak, işletmek ve bu kurumlarda eğitim görecek öğrencileri bilimsel teknolojik metotlarla en üst düzeyde yetiştirmek.
 8. Konusu ile ilgili seminer veya konferanslar düzenlemek düzenlenmiş olanlara iştirak etmek, konuları ile ilgili sportif ve kültürel faaliyetlerde bulunmak.
 9. Her türlü iş ve sanat kollarında meslek edindirme amacıyla eğitim hizmetlerinde bulunmak, gerekli olan atölye ve laboratuvarlar açmak, konuları ile ilgili rehberlik, kişisel gelişim aile danışmanlığı konularında eğitim hizmetleri vermek.
 10. Her türlü psikolojik eğitim verme, danışmanlık yapmak bununla ilgili seminerler ve konferanslar düzenlemek.
 11. Her türlü eğitici ve öğretici gelişim ürünlerinin alimini, satımını, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende ticaretini yapmak, konusu ile ilgili ders araç-gereçleri ile kitap, gazete dergi ve kırtasiye malzemelerinin alım satımı ve pazarlamasını yapmak.
 12. Çocukların yetişmesi ile ilgili her türlü sosyal ve kültürel hizmetlerde bulunmak, spor sergi ve her türlü faaliyetlerde bulunmak.
 13. Her türlü eğlence ve gösteri merkezi, sergi ve panayır alanı, kongre merkezi, sanatsal gösteri merkezi kompleksi işletmek, kiraya vermek kiralamak ve danışmanlık yapmak. Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında sanat ve eğlence gösterileri, konserler müzikal oyunlar, tiyatro oyunları, folklor gösterileri, bale oyunları, eğlence ve yarışma programları ve benzeri sanat ve eğlence faaliyetleri organize etmek, sergilemek, tertip etmek veya ettirmek.
 14. Yaptığı ve yapacağı etüt, inceleme ve araştırma sonuçlarının, ülke ekonomisinin genel yapısı, gelişimi, ihtiyaçları açısından değerlendirmek, kurum ve kuruluşların bu yapıya, gelişime ve ihtiyaçlara paralel teşkilatlanmasını, yönetimsel ve organizasyonel çalışmalar yapmasını sağlamak, bu konularda her türlü danışmanlık ve geliştirme hizmetlerini vermek.
 15. Konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında organizasyonlar düzenlemek, yurt içinde ve yurt dışında yapılan fuar ve organizasyonlara iştirak etmek, yurt dışından eğitim, kültür ve sanatla ilgili kişi ve grupları getirmek ve bunların yurt içi organizasyonlarım ayarlamak. Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında eğitim ve tanıtım amaçlı toplu gösteriler düzenlemek her türlü grup kişi ve kuruluşlara organizatörlük yapmak.
 16. İlgili mercilerden izin almak kaydı ile süreli-süresiz yayımlar, kitap, dergi, gazete, internet yayıncılığı yapmak.
 17. Şirketin kendi kullanacağı eğitim kurumlarının, okulların, okul öncesi eğitim kurumlarının, özel öğretim kurslarının, dershanelerin, yurtların, pansiyonların, iş merkezlerinin ve buna benzer yerlerin inşaatlarını ve tadilatlarını yapmak/yaptırmak, kiralamak veya işletmek.