Şirketimiz  büyük ölçüde akademisyenlerden  oluşan eğitim araştırma ve danışmanlık hizmeti veren bir eğitim, araştırma, geliştirme ve danışmanlık firmasıdır.

Kamu kurumlarının stratejik planlarının hazırlanmasından, Sayıştay ön denetimi ve faaliyet raporlarının hazırlanması, muhasebe denetimi ve iç kontrol sisteminin kurulması ana faaliyet alanları arasında sayılmakla beraber aşağıdaki başlıklarda yer verilen faaliyetlerde yerine getirilmektedir.

Saygılarımızla.

 

Hizmetlerimiz

 

 1. KURUMSAL GELİŞİM VE EĞİTİM FAALİYETLERİ
 2. İŞ HUKUKU EĞİTİMİ
 • Bireysel İş Hukuku
 • 4857 Sayılı İş Kanunu
 • Basın İş Kanunu
 • Deniz İş Kanunu
 • İş Sözleşmesinin Kurulması, Sona Erdirilmesi, Bildirimli Fesih
 • İşçi ve İşverenin Haklı Nedenle Derhal Feshi
 • İş Güvencesi ve Feshin Hukuki Sonuçları
 • İhbar-Kıdem Tazminatlarının Hesaplanması
 • İş Hukuku ve Sosyal Güvenlikte Alt İşveren (taşeron) Uygulaması ve Temel Kavramlar
 • Yargıtay Kararlarında Taşeronluk Uygulaması
 • Toplu İş Hukuku
 • Personel Özlük Dosyası Oluşturulması, Personel İşlemlerinde Belgelendirme (Tutanak, Savunma İsteme, İhtarname ve Diğer Personel İşlemlerine İlişkin Belgelerinin Düzenlenmesi, İş Hukukunda İşverenlerin Bildirim Yükümlülükleri, Son Yargıtay Kararları) İş Hukukunda Yıllık İzin, Fazla Çalışma ve İstihdam Yükümlülükleri
 • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunda Önemli Uygulamalar ve Bildirimler
 • 5510 Sayılı Kanunda Emeklilik İşlemleri ve Uygulaması
 1. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİMİ
 • Personel Seçimi, İşe Alım
 • Eğitim ve Kariyer Planlama
 • İK Yönetiminde Performans Değerlendirme ve Ücretlendirme
 • Ücret Bordrosu Düzenlenmesi, SGK E-Bildirge, E-Sigorta Uygulaması
 • İş Değerleme ve Ücret Yönetim Sistemi
 • Çalışan Memnuniyeti Sistemi
 • Kariyer Yönetim Sistemi
 • İnsan Kaynaklarının Eğitim ve Geliştirilmesi
 1. YÖNETİCİ VE LİDER EĞİTİMİ
 • Lider ve Yönetici Farklılıkları
 • Çatışma Yönetimi
 • Etkili Takım Çalışması
 • Seçme ve Yerleştirme Teknikleri
 • Zaman ve Stres Yönetimi
 • İş Ve Sosyal Yaşam Dengesinde Özyönetim, Kişisel Bütünlük Ve Kendini Yenileme
 1. ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
 2. MUHASEBE VE FİNANS EĞİTİMİ
 • Bilanço Düzenleme ve Okuma Teknikleri
 • Bütçe Yönetimi ve Denetimi
 • Mali ve Finansal Tablolar Analizi
 • Fizibilite ve Rapor Hazırlama Teknikleri
 • Muhasebe Uygulamaları ve Eğitimi
 • Maliyet Analizi Eğitimi
 •  Yönetim Kararlarında Muhasebe Bilgilerini Kullanma
 1. LOJİSTİK YÖNETİMİ
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Stok ve Depo Yönetimi
 • e-Lojisttik Eğitimi
 1. SATIŞ VE PAZARLAMA TEKNİKLERİ

Aktif Satış Teknikleri Eğitim

 • Çağdaş Pazarlama ve Satış Teknikleri Eğitimi
 • Etkili Bayi Yönetimi Eğitimi
 • Kurumsal Satış Stratejileri
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi
 • Pazarlama Planı ve Uygulamaları Eğitimi
 • Satış Becerileri Geliştirme Eğitimi
 1. VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMALARI EĞİTİMİ
 • Vergi Usul Kanunu
 • Vergi Yargılama Hukuku
 • Vergi Uyuşmazlıkları
 • Vergi Davaları
 • Gelir Vergisi
 • Kurumlar Vergisi
 • KDV, ÖTV,Emlak Vergisi Uygulamaları
 • E fatura E Tebliğat E Defter Uygulamaları
 • Vergi Denetimi
 • Vergi Denetimi ve Planlaması
 1. ARAŞTIRMA HİZMETLERİ
 2. Anket Uygulamaları
 3. Derinlemesine Yüz Yüze Görüşmeler
 4. Siyasi Araştırmalar
 • Millet Vekilliği Aday Adaylığı
 • Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
 • Oy Oranları Anketi
 • Siyasi Gündem Anketleri
 1. Sosyal Araştırmalar
 2. Ticari Araştırma
 • Piyasa ve Pazar Araştırması
 • Marka ve İmaj Araştırması
 • Gizli Müşteri Araştırması
 • Müşteri Memnuniyet Araştırmaları
 1. Memnuniyet Araştırmaları
 • Çalışan Memnuniyeti Araştırması
 • Halk Hizmet Memnuniyet Araştırması
 • Hasta Memnuniyet Araştırması
 1. PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
 2. Kalkınma Ajansı Projeleri Danışmanlığı
 3. Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Danışmanlığı
 4. AB Projeleri Danışmanlığı
 5. TÜBİTAK Projeleri Danışmanlığı
 6. Yerel Yönetim Projeleri Danışmanlığı
 7. Bakanlık Projeleri danışmanlığı

 

 1. KONGRE TOPLANTI VE ETKİNLİK DÜZENLEME
 2. Ulusal ve Uluslararası Çalıştay Düzenleme, Moderatörlük ve Sonuç raporu Hazırlama
 3. Ulusal ve Uluslararası Kongre Düzenleme ve Bilgi Kitabı Hazırlama