Akademik Destek Doçent Koçluğu

Akademik çalışmalarına tıpta uzmanlık veya doktora sonrası ara vermiş, yoğun klinik çalışmaları içinde fırsat bulamayan değerli bilim insanları;

Doçent veya Profesör olma süreçlerinizde sizlere danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

 

SÜREÇ

Akademik Koordinatörümüzle aşağıdaki telefon numarası ile iletişime geçmenizi bekliyoruz.

Adaylarımız Akademik Koordinatörümüzle yaptıkları görüşme sonrası, iletisim@akademikdestek.org veya akademikdestekma@gmail.com e-posta adreslerimize güncel yayınlarının bulunduğu CV'yi gönderirler.

Akademik Destek uzmanları ön inceleme yaparak adayın genel durumu tespit ederek bir rapor ve fiyat teklifi ile adaya sunarlar.

Fiyat teklifimizi kabul eden adayla Akademik Destek arasında bir sözleşme hazırlanır ve sorumluluklar yazılı ortama aktarılır.

Sözleşme taraflarca imzalandıktan sonra Doçent Koçluğu süreci başlamış olacaktır.

Akademik Destek Doçent Koçu ile Doçent adayı sözleşmede belirtilen kurallara göre danışmanlık bağı ile süreci yürütmeye başlarlar.

Adayın yayın planının hazırlanması ve süreç takvimi Doçent Koçu tarafından hazırlanır ve adayla mutabık kalınarak süreç ilerler.

Akademik Destek Doçent Koçu ile Doçent adayı, yayın ve araştırma planına göre akademik faaliyetlerine devam ederler.

Adayın hazırladığı/önerdiği araştırmalar ve yazılar kontrol edilir ve gerekli bilimsel değerlendirmeler adayla paylaşılır.

Araştırma ve Yayın planına göre analiz yapılır, süreçteki mevcut durum adayla paylaşılarak hedefe ne kadar ulaşıldığı, eksiklerin neler olduğu bir raporla adaya sunulur.