Telefon: +90 543 886 4772     WhatsApp Telefon: +90 543 569 6147 

Doçentlik Başvurusu Yağmacı/Şaibeli Dergilerle ilgili yeni karar

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) doçentlik başvurusunda beyannamede kullanılabilecek makalelerle ilgili Yağmacı/Şaibeli dergiler kurallarını yeniden belirlemiştir.

 

DUYURU

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 30 Aralık 2021 tarih ve 2021.18 nolu oturumunda Yağmacı/Şaibeli Dergiler hakkında alınan 2021.18.643 sayılı karar aşağıdaki gibidir.

 Yağmacı/şaibeli sayılmayan dergiler:

o WEB of Science’de Q1, Q2, Q3 sınıfında yer alan dergiler (Editöryal ve/veya basım süreçlerinde ücret talep eden veya etmeyen),
o WEB of Science’de Q4 sınıfında yer alıp editöryal (editorial processing charge) ve/veya basım sürecinde (article processing charge) ücret talep etmeyen dergiler,
o WEB of Science’de Q4 sınıfında yer alıp editöryal ve/veya basım süreçlerinde ücret talep etmekle birlikte sadece ilgili bilim alanı mensuplarının üye olabildiği bir branş derneğinin, üniversitenin, enstitünün veya bilimsel bir kurumun yayın organı olan ve 2010 yılı öncesinden itibaren basılmakta/yayınlanmakta olup abone usulü olarak çalışan ulusal/uluslararası dergiler,

 Yağmacı/Şaibeli dergiler:

Yukarıdaki kriterlere uymayan Q4 dergiler Yükseköğretim Kurulu’nun 07.03.2019 tarihli Genel Kurulunda alınan karar gereği, 07.03.2019 sonrası yayımlanmış makaleler için geçerli olmak üzere; makale kabulünden sonra yayımlanması için yazardan ücret veya ek ücret talep eden dergiler (yağmacı / şaibeli dergiler), bu ilişkinin bir çıkar çatışması içermesi nedeniyle doçentlik başvurularında (beyannamede) kullanılamaz.

Bu karar Doçentlik Yönetmeliği’nin ilgili maddesi uyarınca 2022 Mart başvuru döneminden başlamak üzere uygulanacaktır.
İlgililere Duyurulur
ÜAK (25 Ocak 2022)

 

 

Şaibeli/Yağmacı dergilerdeki makalelere ait önceki uygulama aşağıdaki gibi Sık Sorulan Sorular belgesinde yer almaktaydı.

 

43. Soru: Hangi dergiler Doçentlik Başvuru Şartlarında (Beyannamede) kullanılamaz?
Cevap: Yükseköğretim Kurulu’nun 07.03.2019 tarihli Genel Kurulunda alınan karar gereği, 07.03.2019 sonrası yayımlanmış makaleler için geçerli olmak üzere;
Makale kabulünden sonra yayımlanması için yazardan ücret veya ek ücret talep eden dergiler (Yağmacı/Şaibeli Dergiler), bu ilişkinin bir çıkar çatışması içermesi
nedeniyle doçentlik başvuru şartlarında (beyannamede) kullanılamaz. Ancak özgeçmiş ve eserler listesine eklenmelidir.

Bu bağlamda aşağıdaki dergiler doçentlik başvuru şartlarında (beyannamede) kullanılabilir:
 Makale başvurusu sırasında -kabul/red şartına bağlı olmaksızın- ücret alan dergiler,
 Abonelik usulü ile çalıştığı halde ilgili makaleyi açık erişimli yapmak için ücret talep eden dergiler,
 Makale basımı sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmeyen dergiler Başvuruda beyan edilen makalenin yayımlandığı dergi, şeklen yukarıda belirtilen
“beyannamede kullanılamaz dergiler” nitelemesine uymakla birlikte, ilgili derginin bu kapsamda değerlendirilmemesi gerektiğini iddia eden adaylar gerekçesini
belirterek ilgili makaleyi beyan edebilir.

 

 

2022 Mart dönemi doçentlik başvurunuzda destek almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Doçentlik Başvurusu Yağmacı/Şaibeli Dergilerle ilgili yeni karar