Telefon: +90 543 886 4772     WhatsApp Telefon: +90 543 569 6147 

2021 Ocak Dönemi Doçentlik Sıkça Sorulan Sorular

ÜAK tarafından her doçentlik döneminde sıkça sorulan sorular ve cevapları yayınlanmaktadır. Bu belgeye göre;

 

2021 OCAK DÖNEMİ

SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

 

 1. Soru: Başvuru sırasında tüm eserlerimi Doçentlik Bilgi Sistemine (DBS) yüklemek zorunda mıyım?

Cevap: Evet

 1. Soru: Başvurumu sonlandırmadan önce sistemde beyannamemi doldurabilir miyim ve puan hesabı yaptırabilir miyim?

Cevap: Evet. Başvurunuzu sonlandırmadan önce beyannamenizi doldurabilir ve puan hesabı yaptırabilirsiniz.

 1. Soru: Tüm bilgilerimi DBS ’ye girip “Başvuruyu Sonlandır” işlemini yaptıktan sonra, bilgilerimde değişiklik yapabilir miyim?

Cevap: Hayır. Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, sistem üzerinde hiçbir şekilde başvuru bilgi/belgelerinde ekleme, çıkarma veya düzeltme işlemi yapılamayacaktır. Bu nedenle “Başvuruyu Sonlandır” işlemi yapılmadan önce, sistem üzerinden girişleri yapılan tüm başvuru bilgi/belgelerinin dikkatlice kontrol edilmesi ve doğruluğundan emin olduktan sonra sonlandırma işleminin yapılması gerekmektedir.

 1. Soru: Son başvuru tarihinden sonra bazı bilgi/belgelerimi yanlış girdiğimi fark ettim. Ne yapmalıyım?

Cevap: Başvuru bilgilerinin DBS’ye eksiksiz ve doğru olarak girilmesi sorumluluğu adaya aittir. Eğer aday isterse ilk 10 gün içinde başvurusunu DBS üzerinden geri çekebilir. Aksi durumda adayın DBS üzerinden giriş yaptığı mevcut bilgiler ile başvuru süreci devam edecektir.

 1. Soru: Doçentlik başvurumu geri çekmek istiyorum. Ne yapmalıyım?

Cevap: Doçentlik başvurunuzu geri çekme işlemini DBS üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru geri çekme talebi, ilgili dönemin son başvuru tarihinden sonraki 10 gün içinde yapılabilir. DBS üzerinden yapılmayan başvuru geri çekme talepleri Başkanlığımız tarafından kabul edilmeyecektir.

 1. Soru: Kimlik Bilgilerimde (Ad, Soyad…vb) değişiklik var ne yapmalıyım?

Cevap: Eğer üniversite personeli iseniz, bağlı bulunduğunuz üniversitenin Personel Daire Başkanlığına başvurarak Mernis bilgilerinize ilişkin gerekli düzeltmenin yapılmasını sağlamanız gerekmektedir. Üniversite personeli değilseniz dbsdestek@yok.gov.tr adresine durumunuzu belirten e-mail göndermeniz gerekmektedir.

 1. Soru: Doçentlik sınavlarında kabul edilen yabancı dil sınavlarının geçerlilik süresi nedir?

Cevap:

 1. a) Yükseköğretim Kurulu ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılmış merkezi yabancı dil sınavlarında süre sınırı aranmamaktadır,
 2. b) Eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının geçerlilik süresi; varsa belge üzerinde yazılı geçerlilik tarihine göre belirlenir, fakat her halükarda bu süre

sınav tarihinden itibaren beş yıl ile sınırlıdır, ayrıca Üniversitelerarası Kurulun 10.02.2016 tarihli toplantısında alınan karar gereğince, ETS TOEFL IBT doğrulama merkezinden TOEFL dil belgeleriyle ilgili bilgilerin iki yıl sonra imha edilmesinden dolayı belgelerin gerçek olup olmadıklarının doğrulanamaması nedeniyle TOEFL Yabancı Dil Belgelerinin geçerlilik süresi iki yıldır.

 1. Soru: Doçentlik başvurusunda “başvuru dönemi esas alınmak suretiyle en erken izleyen üçüncü dönemde yeniden başvurabilir” durumunda olan adaylar kimlerdir?

Cevap: Önceki dönemlerde doçentlik başvurusu yapan adaylardan,

 • Eser inceleme sonucunda Başarısız bulunan adaylar ile
 • Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiası hakkında yapılan inceleme neticesinde Etik İhlalde bulunduğuna karar verilen adaylar,

Başvuru dönemi esas alınmak suretiyle en erken izleyen üçüncü dönemde yeniden başvuru yapabilir.

 1. Soru: Asgari Başvuru Şartlarını Sağlamamıştır kararı gereğince önceki dönem başvurum iptal edildi, bu dönem başvuru yapabilir miyim?

Cevap: Evet

 1. Soru: Daha önce bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık gerekçesiyle başvurum iptal edildi. Buna gerekçe teşkil eden eseri bildirmek zorunda mıyım?

Cevap: Evet. Aksi durum yeniden bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık inceleme gerekçesidir.

 1. Soru: Sağlık Bilimleri Temel Alanında bulunan “1. Uluslararası Makale” maddesinin genel şartında yer alan “Bu maddenin a bendi kapsamında en az bir makalede başlıca yazar olmak kaydıyla en az 40 puan alınmalıdır.” başvuru şartının puan hesaplaması nasıldır?

Cevap: “1. Uluslararası Makale” maddesinin genel şartında “Bu maddenin 1a bendi kapsamında en az bir makalede başlıca yazar olmak kaydıyla, 1a veya 1b veya 1c bentleri kapsamında en az 40 puan alınmalıdır.” şeklinde puan hesaplanmaktadır.

 1. Soru: Makalemde danışmanı olmadığım isim(ler) de yer alırsa, başlıca yazar şartını sağlar mıyım?

Cevap: Başlıca Yazar tanımı her temel alanda farklı olduğu için, başvuru yaptığınız Temel Alanın şartlarına bakmanız gerekmektedir.

 1. Soru: “Ulusal Hakemli Dergi” listesini nereden bulabilirim?

Cevap: Söz konusu liste http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizinde-dizinlenen- dergi-listesi/ adresinden bulunabilir.

 1. Soru: Dergipark da bulunan dergiler “Ulusal Hakemli Dergi” kapsamında mıdır?

Cevap: http://dergipark.gov.tr/ adresinde bulunan dergilerin bir kısmı ulusal hakemli dergi kapsamında, bir kısmı ise kapsam dışıdır. Hangi derginin ulusal hakemli dergi kapsamında olduğu bilgisi http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr- dizinde-dizinlenen-dergi-listesi/ adresinden bulunabilir.

 1. Soru: ULAKBİM’de taranan ve Türk Üniversiteleri bünyesinde basılan dergiler “Ulusal Hakemli Dergi” kapsamında yer alır mı?

Cevap: Evet. Söz konusu dergiler ulusal hakemli dergi kapsamındadır.

 1. Soru: Her çalışma tek bir bölümde mi puanlandırılır?

Cevap: Evet. Her çalışma, sadece bir bölümde yazılarak puanlandırılır. Ancak birden fazla bölümde puanlandırılması mümkün olan çalışmaların hangi bölümde puanlanacağı, başvuru esnasında aday tarafından belirlenir ve başvuru sonlandırma işleminden sonra da değişiklik talebi kabul edilmez.

 1. Soru: Aynı yayını birden fazla bölümde puanlayabilir miyim?

Cevap: Hayır. Ancak yayına yapılmış atıflar, ayrıca “Atıf” bölümünde puanlandırılır.

 1. Soru: Atıflarla ilgili puan hesaplama nasıl yapılır?

Cevap: Her yayın, kendisine atıf yapılan bir eserde kaç defa atıf yapıldığına bakılmaksızın bir defa atıf puanı alır. Farklı bir eserde yapılan atıf için de ayrıca atıf puanı alınır.

 

 1. Soru: Doktora unvanının alınmasından önce yayımlanan ancak lisansüstü tezlerden üretilmiş olmayan bir SCI/SSCI yayını hangi başlık altında ve kaç puan üzerinden değerlendirilecektir? Bu yayına yapılan atıflardan puan alınabilir mi?

Cevap: Lisansüstü tezden üretilmemiş ancak doktora derecesinden önce yayınlanmış bir çalışma, en az 90 puana dahil edilmemek üzere hangi kategorideyse o kısımda değerlendirilmelidir ve atıflarından da faydalanılabilir.

 1. Soru: Doktora unvanının alınmasından önce yayımlanan bir makaleye, doktora unvanının alınması sonrası yapılan atıflarından alınan puanlar dahil edilebilir mi?

Cevap: Yapılan atıf doktora derecesini aldıktan sonra ise değerlendirmeye alınmalıdır.

 1. Soru: Atıf puanı yazar sayısına bölünecek mi? Eğer bölünüyor ise makale puanı gibi mi hesaplanacak?

Cevap: Atıf puanı yazar sayısına bölünmemektedir.

 1. Soru: SCI ve SCI-E dergilerde yayımlanmış editöre mektup ve olgu sunumu niteliğinde yayınlarım bulunmaktadır. Ayrıca bu yayınlarım adımın yer almadığı uluslararası ve ulusal dergilerde yayımlanan yayınlar tarafından atıf almıştır. Bu yayınlarımı Atıflar bölümü a) maddesi kapsamında puanlayabilir miyim?

Cevap: Eserinize atıf yapan dergi SCI, SSCI ve SCI-E de taranıyor ise evet.

 1. Soru: Bilimsel toplantılarda sunulan bildirilerden daha sonra makale olarak yayımlanan çalışmalar puanlama sistemine nasıl dahil edilecek?

Cevap: Her çalışma, sadece bir bölümde yazılarak puanlandırılır. Ancak birden fazla bölümde puanlandırılması mümkün olan çalışmaların hangi bölümde puanlanacağı, başvuru esnasında aday tarafından belirlenir ve başvuru sonlandırma işleminden sonra da değişiklik talebi kabul edilmez.

 1. Soru: Kitap yazarlığı kategorisinden alınan puanlar yazar sayısına bölünüyor mu? Bölünüyor ise makale puanı gibi mi hesaplanacak?

Cevap: Puan hesaplama her temel alanda farklı olduğu için, başvuru yaptığınız Temel Alanın şartlarına bakmanız gerekmektedir.

 1. Soru: Sözlü Bildirileri doçent adayının kendisinin mi sunmuş olması gerekiyor? Çalışmada yer alan başka birinin sunumu yapması halinde puan alabilir miyim?

Cevap: Sözlü bildirilerin sunulması esas olup yazarlardan herhangi birisinin sunması yeterlidir ve sözlü bildiriye ait katılım belgesi, yazarlardan herhangi birine ait olabilir.

 1. Soru: Poster Bildiriler puanlama dışında mı bırakılmıştır?

Cevap: Evet.

 1. Soru: BAP Projeleri puanlamaya dahil midir?

Cevap: Hayır

 1. Soru: Üniversite bünyesinde bulunmayan doçent adaylarının ders verme yükümlülüğü bulundukları kurumda herhangi bir faaliyete karşılık gelecek mi?

Cevap: Hayır.

 1. Soru: Üniversite dışında çalışan adayların, herhangi bir devlet ya da vakıf üniversitesinde görevlendirme ile önlisans ya da lisans dersine girmeleri halinde ders verme şartı sağlanmış olur mu?

Cevap: Eğitim-Öğretim Faaliyeti bölümünde belirtilen şartlara uygun olmak kaydıyla Evet.

 1. Soru: Ders verme kriterinin Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerdeki karşılığı nedir? Uzman ya da başasistan olarak görev yapmış olmak bu kriteri karşılar mı?

Cevap: Hayır.

 1. Soru: Bir dergiye makale gönderirken o dergi henüz ilgili indekste taranmıyorsa ancak sonradan dergi bu indekste taranırsa önceki sayıları bu indeksten sayılacak mı?

Cevap: Makalenin basıldığı tarihte dergi hangi indeks(ler)de taranıyorsa o geçerlidir.

 1. Soru: TÜBİTAK ARDEB 1001 programı kapsamında gerçekleştirilen projelerde araştırmacı olan bir aday “Projeler” başlığı altında puan alabilir mi?

Cevap: Bilimsel araştırma projelerinde görev alan adaylar 4 puan alabilir.

 1. Soru: Sözlü bildiri puanı toplam yazar sayısına bölünüyor mu? Yoksa her yazar aynı puanı alıyor mu?

Cevap: Sözlü bildiri puanı toplam yazar sayısına eşit olarak bölünmektedir.

 1. Soru: Kitap bölüm yazarlığına çeviriler de dahil mi?

Cevap: Kitap çevirisi dahil değildir.

 1. Soru: Ders Belgesini nereden onaylatmam gerekir?

Cevap: Ders Belgesi, Fakülte Dekanlığı, Yüksekokul Müdürlüğü, Enstitü Müdürlüğü veya Hastane Yöneticiliği tarafından onaylatılabilir.

 1. Soru: Katılım belgemi DBS’ye yüklemek zorunda mıyım?

Cevap: 15 Aralık 2016 ve sonrası tarihlerde yapılan konferanslara ait olan katılım belgelerini sisteme yüklemek zorunludur. 15 Aralık 2016 öncesi tarihlerde yapılan konferanslara ait olan katılım belgelerini sisteme yüklemek zorunlu değildir.

 1. Soru: Makale için DOI numarası almış olmak yeterli mi?

Cevap: Hayır. Yayımlanmış Makale için DOI numarası almış olmak yeterli olmayıp, makale başvuru tarihi itibari ile matbu veya elektronik olarak basılmış (cilt, sayı ve sayfa numarası alınmış) olmalıdır.

 1. Soru: Hangi adaylar eser değerlendirme sonucunda başarılı sayılır?

Cevap: Değerlendirmeye esas alınan jüri raporları tamamlandığında, beş üyeden oluşan jürilerde en az üç üyenin, üç üyeden oluşan jürilerde ise en az iki üyenin, eser ve diğer faaliyetlerden adayı başarılı bulması halinde aday başarılı sayılır.

 1. Soru: Hangi adaylara, hangi tarih itibariyle “Doçentlik Unvanı” verilir?

Cevap: Bilimsel/sanatsal yayın ve akademik çalışmalarının değerlendirilmesi sonucunda başarılı olan adaya, Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu kararı ile karar tarihinden itibaren ilgili bilim/sanat alanında “Doçentlik Unvanı” verilir ve “Doçentlik Belgesi” düzenlenir.

 1. Soru: Doçentlik başvurusunda, aday hakkında 7085 Sayılı Kanunun 4. maddesi kapsamında işlem tesis edilmediğine dair belge istenecek mi?

Cevap: Hayır.

 1. Soru: Mavi Kart sahibi olan adayların, T.C. Kimlik numarasıyla başvurması halinde Doçentlik Başvuru Şartları nasıl uygulanır/değerlendirilir?

Cevap: T.C. Kimlik numarasıyla başvuran, Mavi Kart sahibi adayların, Türk vatandaşlarına uygulanan Doçentlik Başvuru Şartlarını taşıması gerekir.

 1. Soru: Doktora, Sanatta Yeterlik Denklik öğrenim bilgilerimi nereden kontrol edebilirim?

Cevap: Doktora, Sanatta Yeterlik Denklik öğrenim bilgileri, Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden ÜAK Denklik Veri tabanından sorgulanarak kontrol edilebilecektir. Bu nedenle Doçentlik başvurusu yapacak adaylar, Doktora, Sanatta Yeterlik Denklik bilgilerini, Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden Başvuru İşlemleri > Başvuru menüsünde                “Öğrenim Bilgisi” bölümünden kontrol edecekler, eğer bilgilerine ulaşamazlarsa ilgili bilgi/belgeyi başvuru sırasında sisteme kendileri yükleyecekler ve Üniversitelerarası Kurula göndereceklerdir.

 1. Soru: Danışmanlığımda devam eden lisansüstü tez bulunmaktadır, bilgileri sisteme nasıl yükleyebilirim?

Cevap: Devam eden ve Tez Merkezine girmeyen (başvuru dönemi içerisinde girmesi mümkün olmayan) yönetilen tezler, Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden “Yönetilen Tezler” bölümünde “Manuel Yönetilen Tez Ekleme” ekranından eklenebilmektedir.

 1. Soru: Hangi dergiler Doçentlik Başvuru Şartlarında (Beyannamede) kullanılamaz?

Cevap: Yükseköğretim Kurulu’nun 07.03.2019 tarihli Genel Kurulunda alınan karar gereği, 07.03.2019 sonrası yayımlanmış makaleler için geçerli olmak üzere;

Makale kabulünden sonra yayımlanması için yazardan ücret veya ek ücret talep eden dergiler (Yağmacı/Şaibeli Dergiler), bu ilişkinin bir çıkar çatışması içermesi nedeniyle doçentlik başvuru şartlarında (beyannamede) kullanılamaz. Ancak özgeçmiş ve eserler listesine eklenmelidir.

Bu bağlamda aşağıdaki dergiler doçentlik başvuru şartlarında (beyannamede) kullanılabilir:

 • Makale başvurusu sırasında -kabul/red şartına bağlı olmaksızın- ücret alan dergiler,
 • Abonelik usulü ile çalıştığı halde ilgili makaleyi açık erişimli yapmak için ücret talep eden dergiler,
 • Makale basımı sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmeyen dergiler

Başvuruda beyan edilen makalenin yayımlandığı dergi, şeklen yukarıda belirtilen “beyannamede kullanılamaz dergiler” nitelemesine uymakla birlikte, ilgili derginin bu kapsamda değerlendirilmemesi gerektiğini iddia eden adaylar gerekçesini belirterek ilgili makaleyi beyan edebilir.

 1. Soru: Pandemi döneminde fiziksel toplantılara getirilen kısıtlamalar nedeniyle yüz yüze yapılamayan sözlü bildiri sunumu yerine, elektronik ortamda yapılan(e-kongre, e- sempozyum, e-konser, e-sergi vb.) uluslararası/ulusal bilimsel faaliyetler, doçentlik başvurusunda aranan bildiri/sözlü bildiri şartını sağlar mı?

Cevap: Tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış ise elektronik ortamda yapılan (e-kongre, e-sempozyum, e-konser, e-sergi vb.)   uluslararası/ulusal   bilimsel   faaliyetler   başvuru   şartlarını   sağlayan   eser   olarak kullanılabilir.

 1. Soru: Jüri bilgilerine ilişkin bildirimin yapıldığı tarihten itibaren jüri üyesine dosya gönderilmesi gerekecek mi?

Cevap: Jüri bilgileri erişime açıldığı tarihi izleyen beşinci gün ilgililere tebliğ edilmiş sayılır. Bu süre içerisinde görsel ve işitsel kayıtlar hariç fiziki dosya gönderimi yapılmayacaktır.

 

 

2021 Ocak Dönemi Doçentlik Sıkça Sorulan Sorular